Page 6 - iSGDATA online broshure
P. 6

DÖKÜMANLARINIZ,
         HER ŞEYİNİZ!

iSGDATA alışkanlıklarınıza uygun
her firma için bir klasör açar ve
yapılan işlerinizi orada depolar.
Programa yüklediğiniz
belgelerinizi veritabanına değil,
etiketleyerek bu klasörlere
depolar ve oradan çağırır.
Böylece belgeler dönüştürülmez
orjinal halinde kalır. Orjinal
belgeyi gereğinde mahkemelere
bile sunabilirsiniz. Aboneliğiniz
sonlansa bile iyi bir klasörleme
sistemi ve arşive sahip
olursunuz.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11